Blogi

Vastuu oppilashuollosta tulee siirtymään uusille hyvinvointialueille. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia ja haluan varmistaa, että oppilashuolto saa jatkossakin riittävät resurssit - terveydenhoitajat, lääkärit, psykologit ja kuraatorit.

Varmaan moni on miettinyt mitkä vaalit ovat taas tulossa. Tässä lyhyt esittely siitä mihin aluevaalit liittyvät.

Jokaisella meillä tulisi olla valinnanvapaus saada hoitoa tahtomassaan paikassa, oli se yksityinen tai julkinen palveluntuottaja. Valinnanvapaus lisää myös laatua terveyspalveluissa. Laadun kannalta olisi hyvä, että jokainen pääsee tarvitsemiinsa palveluihin nopeasti.

On hyvin tärkeää, että vähemmistöjä ei syrjittäisi ja myös liikuntarajoitteisten itsenäistä elämää on hyvin tärkeää edistää. Vaikka esteetön liikkuminen parantuu koko ajan, on tämä hyvä esimerkki siitä, missä tarvitaan parannusta ja muutosta. Esteettömyys pitää huomioida kalustossa. Liikkumisen pitäisi olla mahdollista junatyypistä riippumatta.

Kesäni aion viettää perheeni ja ystävieni seurassa. Tulen viettämään pääsääntöisesti kesäni Suomessa, mutta joudun tekemään myös muutamia lyhyitä matkoja ulkomaille projektin vuoksi, johon osallistun.
Kesällä tulen viettämään aikaa Järvenpäässä ja asunnoillani Päijät-Hämeessä ja Keski-Suomessa. Suunnitelmissa on myös käydä...

Nykymaailmassa kansainvälisellä yhteistyöllä on suuri merkitys ongelmien ratkaisuissa. Hyvä esimerkki on ilmastonmuutos. Sen ratkaisu edellyttää kaikilta mailta toimia yhteistyössä.

Kuntavaalit olivat uusi ja antoisa kokemus. Vaikka en tällä kertaa tullut valituksi, olen iloinen tuloksesta. Olen hyvin iloinen että Kokoomus menestyi valtakunnallisesti vaaleissa hyvin ja Järvenpäässä säilyi 11 paikkaa. Minulle suurin ilo oli olla mukana ja vaalityö muiden ehdokkaiden kanssa.

Ilmastonmuutos

10.05.2021

Ilmaston muutoksen torjuntaan on jo otettu askeleita eteenpäin, mutta meidän on vahvistettava niitä ja meidän täytyy pitää kiinni asetetuista tavoitteista.

Tasa-arvo

07.05.2021

Tasa- arvo on tärkeää ja siitä on pidettävä kiinni. Kaikkia on kohdeltava samanarvoisesti sukupuolesta, iästä, ihonväristä tai vammaisuudesta riippumatta ja kaikilla on oltava samanvertaiset mahdollisuudet. Tasa-arvoasioihin pitää kiinnittää huomiota ja niitä on parannettava.