Kansainvälinen yhteistyö ja euroopan unioni

28.06.2021

Nykymaailmassa kansainvälisellä yhteistyöllä on suuri merkitys ongelmien ratkaisuissa. Hyvä esimerkki on ilmastonmuutos. Sen ratkaisu edellyttää kaikilta mailta toimia yhteistyössä.


Kaikkien maiden pitäisi sitoutua ilmastonmuutoksen torjuntaan ja nuodattamaan asettamiaan tavoitteita.

Kansainvälinen kommunikaatio on hyvin tärkeässä asemassa, jotta voidaan keskustella kehityksestä ja ongelmista.

Trumpin perisidenttikaudella kansainvälinen yhteistyö oli koetuksella. Se osoitti miten altis kansainvälinen yhteistyö on ongelmille. Onneksi palasimme taas normaaliin Trumpin perisidenttikauden jälkeen.


Euroopan unioni


Euroopan unionin olemassaolo on hyvin tärkeää. Siksi EU:ta on kehitettävä yhteneisemmäksi politiikan ja talouden osalta, koska Euroopan valtiot ovat yhdessä vahvempia kuin yksin.


Euroopan johtava rooli on mahdollista vakaan talouskasvun ja julkisen talouden tasapainon avulla.

Euroopan olisi tärkeää toimia ihmisoikeuksien puolustamisen ja demokratian toteuttamisen esimerkkinä, siksi kaikki jäsenmaat pitäisi saada sitoutumaan kansalaistensa demokraattisten oikeuksien turvaamiseen. Euroopan unionin pitäisi valvoa, että ihmis- ja perusoikeudet toteutuvat kaikissa jäsenvaltioissa.


Minun omasta näkökulmastani katsoen ongelmat voidaan ratkaista vain Euroopan unionin nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä. Nuoret ovat tärkeässä asemassa Euroopan kehityksessä, siksi nuorten äänen on tärkeää olla EU:ssa esillä.