Valinnanvapauden puolesta

21.11.2021

Jokaisella meillä tulisi olla valinnanvapaus saada hoitoa tahtomassaan paikassa, oli se yksityinen tai julkinen palveluntuottaja. Valinnanvapaus lisää myös laatua terveyspalveluissa. Laadun kannalta olisi hyvä, että jokainen pääsee tarvitsemiinsa palveluihin nopeasti.


Erityisesti näiden asioiden merkitys nousee tärkeäksi näin lähestyvien aluevaalien alla. Jokaisen ääni tulee vaikuttamaan siihen, minkälaiset terveyspalvelut jatkossa Suomessa tulee olemaan ja siksi on tärkeää, että meistä jokainen antaisi äänensä aluevaaleissa.