Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehdittava !

06.01.2022

Vastuu oppilashuollosta tulee siirtymään uusille hyvinvointialueille. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia ja haluan varmistaa, että oppilashuolto saa jatkossakin riittävät resurssit - terveydenhoitajat, lääkärit, psykologit ja kuraatorit.


Opiskelijoiden hyvinvoinnista pitää huolehtia.

Oppilashuolto on tärkeässä asemassa, sillä ongelmiin voidaan puuttua aikaisessa vaiheessa ja tämä antaa myös oppimiseen hyvän perustan. Laadussa on paljon kaupunkikohtaisia eroja. Näitä eroja tulisi pyrkiä parantamaan. Jokaisella on oikeus hyvään opiskeluhuoltoon ja siihen pitää turvata riittävä rahoitus. Suunnittelussa tulisi tehdä läheisesti yhteistyötä opiskelijan ja vanhempien kanssa, jotta saadaan juuri sellaiset palvelut, mitä tarvitaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen rahoitukseen pitää olla hyvä suunnitelma, että rahat saadaan riittämään. Myös johtaminen on tärkeässä asemassa.