Ilmastonmuutos

10.05.2021
Ilmastonmuutos on yksi suurimmista ongelmista. Se tarvitsee enemmän huomiota. Monilla nuorilla on tunne, että heitä ei ymmärretä huolessaan tulevaisuudesta riittävästi. Siksi heille on annettava puheenvuoro ja oikeus ilmaista huolensa.


Julkisen liikenteen käyttöä tulee pyrkiä lisäämään yksityisautoilun sijaan ja lyhyemmillä matkoilla kävelyä tai pyöräilyä. On hyvä pyrkiä luopumaan kokonaan bensiiniautoista pitkällä tähtäimellä ja käyttää sen sijaan esim. sähköautoa tai julkista liikennettä. Myös fossiilisten polttoaineiden käytöstä pitää pyrkiä luopumaan ja pyrkiä säilyttämään luonto ennallaan. Meidän on hyvä myös kannustaa yrityksiä toimimaan ympäristöystävällisesti.


Ilmaston muutoksen torjuntaan on jo otettu askeleita eteenpäin, mutta meidän on vahvistettava niitä ja meidän täytyy pitää kiinni asetetuista tavoitteista. 

 Tarvitsemme hyvät kävely- ja pyörätiet, myös esteettömyys on syytä huomioida.


Meidän on annettava myös tuleville sukupolville elinmahdollisuudet ja ilmaston muutokseen on tärkeä puuttua ennen kuin on liian myöhäistä.