Tasa-arvo

07.05.2021

Tasa- arvo on tärkeää ja siitä on pidettävä kiinni. Kaikkia on kohdeltava samanarvoisesti sukupuolesta, iästä, ihonväristä tai vammaisuudesta riippumatta ja kaikilla on oltava samanvertaiset mahdollisuudet. Tasa-arvoasioihin pitää kiinnittää huomiota ja niitä on parannettava.


Erityisesti nuorten syrjäytymiseen ja kiusaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Kiusaamiseen on tärkeä puuttua nopeasti ja on tärkeää, että kouluihin tehdään nollatoleranssi kiusaamiseen. Kiusaajille on annettava kovemmat rangaistukset, kuten esim.  väliaikainen erottaminen koulusta  tai koulun vaihtaminen. 
 

Minkäänlaista rasismia ei tule hyväksyä ja siihen on puututtava nopeasti


Vammaisia työnhakijoita täytyy kohdella tasa-arvoisesti ja heille pitää antaa samat mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Työnantajien on tärkeää valita työntekijät kykyjen ja osaamisen perusteella. Myös vammaiset henkilöt pystyvät työhön.